Notice Board

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-06-03

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-06-02

pdf

सार्वजनिक सूचना

Published: 2019-03-24

pdf

मौसमी रुघाखोकी (Seasonal Influenza) ज्वरोबाट बच्ने उपायहरु

Published: 2019-01-02

pdf

शीतलहर तथा चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणमा अनुरोध

Published: 2018-12-17

pdf

Request for Preparedness during Festive Period

Published: 2018-11-07

pdf

Procurement of Anti-Rabies Vaccine

Published: 2018-04-20

pdf

Activities by DoHS for Disaster Management

Published: 2018-04-01

pdf

ToR of Health Deployment Team

Published: 2017-08-17

pdf

Outbreak Management and Preparedness

Published: 2017-04-07