Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 1st week

Published: 2016-01-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 52nd week

Published: 2016-01-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st week

Published: 2016-01-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th week

Published: 2016-01-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th week

Published: 2015-12-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th week

Published: 2015-12-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th week

Published: 2015-12-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th week

Published: 2015-11-29

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...