Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th Week 2021

Published: 2021-07-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th Week 2021

Published: 2021-07-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th Week 2021

Published: 2021-07-05

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th Week 2021

Published: 2021-06-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd Week 2021

Published: 2021-06-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 22nd Week 2021

Published: 2021-06-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 21st Week 2021

Published: 2021-06-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 20th Week 2021

Published: 2021-05-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 19th Week 2021

Published: 2021-05-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 18th Week 2021

Published: 2021-05-16

News & Update

Jan 1

पिसिआर पोजिटिभ भएकाहरुको सम्पर्क नम्वर पुर्णरुपमा उपलब्ध गरादिनेबारे

पिसिआर पोजिटिभ भएकाहरुको सम्पर्क नम्वर पुर्णरुपमा उपलब्ध गरादिनेबारे

Jan 1

कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धि सूचना

कोभिड १९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्वन्धि सूचना

Jan 1

विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेेश, २०७८

विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेेश, २०७८