IEC Materials & Factsheets

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2021)

Published: 2022-01-04

pdf

Information on Shapu

Published: 2021-09-22

pdf

Suicide Prevention Brochure

Published: 2021-09-12

pdf

What is 1166

Published: 2021-09-12

pdf

Infographic Clinical Management of COVID 19 in Healthcare Setting

Published: 2021-06-13

pdf

Information on Mucormycosis Treatment

Published: 2021-05-31

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2020)

Published: 2020-10-08

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

News & Update

Jan 1

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।