Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th week

Published: 2016-05-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th week

Published: 2016-04-25

pdf

EWARS Weekly Bulletin 14th week

Published: 2016-04-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th week

Published: 2016-04-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th week

Published: 2016-04-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th week

Published: 2016-04-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th week

Published: 2016-03-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th week

Published: 2016-03-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th week

Published: 2016-03-06

pdf

Malaria Update_Jan, 2016

Published: 2016-03-03

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)