Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th Week 2021

Published: 2021-05-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th Week 2021

Published: 2021-04-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 14th Week 2021

Published: 2021-04-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th Week 2021

Published: 2021-04-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th Week 2021

Published: 2021-04-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th Week 2021

Published: 2021-03-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th Week 2021

Published: 2021-03-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th Week 2021

Published: 2021-03-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th Week 2021

Published: 2021-03-07

pdf

EWARS Weekly Bulletin 7th Week 2021

Published: 2021-02-28

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)