Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 6th Week 2021

Published: 2021-02-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 5th Week 2021

Published: 2021-02-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 4th Week 2021

Published: 2021-02-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 3rd Week 2021

Published: 2021-02-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 2nd Week 2021

Published: 2021-01-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 1st Week 2021

Published: 2021-01-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 53rd Week 2020

Published: 2021-01-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 52nd Week 2020

Published: 2021-01-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st Week 2020

Published: 2020-12-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th Week 2020

Published: 2020-12-20

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)