Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th Week 2020

Published: 2020-12-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th Week 2020

Published: 2020-12-07

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th Week 2020

Published: 2020-11-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th Week 2020

Published: 2020-11-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 45th Week 2020

Published: 2020-11-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 44th Week 2020

Published: 2020-11-09

pdf

EWARS Weekly Bulletin 43rd Week 2020

Published: 2020-11-01

pdf

EWARS Weekly Bulletin 41st Week 2020

Published: 2020-10-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 40th Week 2020

Published: 2020-10-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 39th Week 2020

Published: 2020-10-06

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)