Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 38th Week 2020

Published: 2020-09-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 37th Week 2020

Published: 2020-09-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 36th Week 2020

Published: 2020-09-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 35th Week 2020

Published: 2020-09-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 34th Week 2020

Published: 2020-08-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 33rd Week 2020

Published: 2020-08-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 32nd Week 2020

Published: 2020-08-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 31st Week 2020

Published: 2020-08-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 29th Week 2020

Published: 2020-07-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 28th Week 2020

Published: 2020-07-20

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)