Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 18th Week 2020

Published: 2020-05-11

pdf

EWARS Weekly Bulletin 17th Week 2020

Published: 2020-05-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th Week 2020

Published: 2020-04-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th Week 2020

Published: 2020-04-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 14th Week 2020

Published: 2020-04-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th Week 2020

Published: 2020-04-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th Week 2020

Published: 2020-03-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th Week 2020

Published: 2020-03-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th Week 2020

Published: 2020-03-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th Week 2020

Published: 2020-03-08

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)