Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 53rd Week 2020

Published: 2021-01-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 52nd Week 2020

Published: 2021-01-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st Week 2020

Published: 2020-12-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th Week 2020

Published: 2020-12-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th Week 2020

Published: 2020-12-15

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th Week 2020

Published: 2020-12-07

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th Week 2020

Published: 2020-11-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th Week 2020

Published: 2020-11-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 45th Week 2020

Published: 2020-11-18

pdf

EWARS Weekly Bulletin 44th Week 2020

Published: 2020-11-09

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...