Newsletter & Bulletins

pdf

Malaria Update_Mar, 2020

Published: 2020-05-12

pdf

Malaria Update_Dec, 2019

Published: 2020-02-10

pdf

Malaria Update_Sep, 2019

Published: 2019-11-20

pdf

Malaria Update_June, 2019

Published: 2019-08-11

pdf

Malaria Update_Mar, 2019

Published: 2019-06-10

pdf

Malaria Update_Dec, 2018

Published: 2019-01-31

pdf

Malaria Update_Sep, 2018

Published: 2018-10-31

pdf

Malaria Update_Jun, 2018

Published: 2018-07-30

pdf

Malaria Update_Mar, 2018

Published: 2018-04-20

pdf

Malaria Update_Dec, 2017

Published: 2018-03-27

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)