Notice Board

pdf

Regarding Testing of Dengue Fever

Published: 2019-06-17

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-06-17

pdf

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको हात, खुट्टा र आखाँ सम्वन्धि अपाङ्गताको लागि निःशुल्क सुधारात्मक शल्यक्रिया शिविर !!!

Published: 2019-06-17

pdf

सार्वजनिक सूचना

Published: 2019-06-17

pdf

शीतलहर तथा चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणमा अनुरोध

Published: 2019-06-17

pdf

Request for Preparedness during Festive Period

Published: 2019-06-17

pdf

Greetings

Published: 2019-06-17

pdf

मौसमी रुघाखोकी (Seasonal Influenza) ज्वरोबाट बच्ने उपायहरु

Published: 2019-06-17

pdf

Procurement of Anti-Rabies Vaccine

Published: 2019-06-17

pdf

Outbreak Preparedness and Response

Published: 2019-06-17