Notice Board

pdf

Message from MoHP on World Malaria Day

Published: 2021-05-15

pdf

World Malaria Day (25th April 2021)

Published: 2021-05-15

pdf

Notice Regarding Duty on COVID-19 Pandemic Situation

Published: 2021-05-15

pdf

Notice on sample collection for COVID-19

Published: 2021-05-15

pdf

Algorithm to suspect COVID-19

Published: 2021-05-15

pdf

Message on COVID-19

Published: 2021-05-15

pdf

Visit Nepal 2020

Published: 2021-05-15

pdf

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

Published: 2021-05-15

pdf

Notice on Dengue

Published: 2021-05-15

pdf

Anti-Rabies Vaccine आपूर्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

Published: 2021-05-15

Latest Publications

eventimg

May 9

Interim Guideline for Malaria Program During COVID-19

कोभिड - १९ को महामारीका समयमा औलो सेवा प्रवाहाका सम्बन्धमा अद्यावधिक अन्तरिम निर्देशिका - २०२१  

Read More
Interim Guideline for Malaria Program During COVID-19
eventimg

Jan 29

68 World Leprosy Day Celebration_Version2_28Jan 2021

68 World Leprosy Day Celebration_Version2_28Jan 2021

Read More
68 World Leprosy Day Celebration_Version2_28Jan 2021
eventimg

Nov 19

कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश

कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश

Read More
कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश