Press Release

pdf

महामारी/प्रकोप नियन्त्रणमा तालीम प्राप्त जनशक्तिको जानकारी सम्बन्धमा ।

Published: 2021-01-23

pdf

Press Release from EDCD on nCOV

Published: 2021-01-23

pdf

Press Release from MoHP on nCOV

Published: 2021-01-23

pdf

Information for International Traveller

Published: 2021-01-23

pdf

Press Conference by MoHP on Influenza A (H5N1)-Translated Version

Published: 2021-01-23

pdf

Influenza A (H5N1) संक्रमण सम्बन्धी मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती

Published: 2021-01-23

pdf

Press Release on Seasonal Influenza A H1N1

Published: 2021-01-23

pdf

Press Release on Seasonal Influenza

Published: 2021-01-23

pdf

Press Release on World Rabies Day 2018

Published: 2021-01-23

pdf

Malaria Situation at Mugu_2075

Published: 2021-01-23

Latest Publications

eventimg

Nov 19

कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश

कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश

Read More
कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि जानकारीमूलक सन्देश
eventimg

Jul 27

कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा कुष्ठरोग कार्यकमको सेवा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७

कोभिड–१९  महामारीको सन्दर्भमा कुष्ठरोग कार्यकमको सेवा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७ 

Read More
कोभिड–१९  महामारीको सन्दर्भमा कुष्ठरोग कार्यकमको सेवा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७
eventimg

Jun 18

National Guideline on Integrated Vector Management 2020

National Guideline on Integrated Vector Management 2020

Read More
National Guideline on Integrated Vector Management 2020