Press Release

pdf

महामारी/प्रकोप नियन्त्रणमा तालीम प्राप्त जनशक्तिको जानकारी सम्बन्धमा ।

Published: 2020-02-13

pdf

Press Release from EDCD on nCOV

Published: 2020-01-27

pdf

Press Release from MoHP on nCOV

Published: 2020-01-26

pdf

Information for International Traveller

Published: 2020-01-01

pdf

Press Conference by MoHP on Influenza A (H5N1)-Translated Version

Published: 2019-05-03

pdf

Influenza A (H5N1) संक्रमण सम्बन्धी मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती

Published: 2019-05-02

pdf

Press Release on Seasonal Influenza A H1N1

Published: 2019-03-03

pdf

Press Release on Seasonal Influenza

Published: 2019-01-16

pdf

Press Release on World Rabies Day 2018

Published: 2018-09-27

pdf

Malaria Situation at Mugu_2075

Published: 2018-06-30