IEC Materials & Factsheets

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2020)

Published: 2020-10-08

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

pdf

Malaria SMS Sticker

Published: 2020-08-10

pdf

Testing Guideline for COVID-19

Published: 2020-04-28

pdf

Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting

Published: 2020-04-26

pdf

Flyer on COVID-19

Published: 2020-03-08

pdf

COVID-19 Presentation in Nepali

Published: 2020-03-08

pdf

Kala azar Presentations

Published: 2020-02-09

News & Update

Jan 1

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

Jan 1

कोभिड१९ सम्वन्धि विषयमा म प बै सं ४/०७८ मितिः २०७८।०१।१९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित नेपाल स...

कोभिड१९ सम्वन्धि विषयमा म प बै सं ४/०७८ मितिः २०७८।०१।१९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित नेपाल सरकारका निर्णयहरु ।

Jan 1

बढ्दाे कोरोना संक्रमण सम्वन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/०१/१२ मा जारी सार्व...

बढ्दाे कोरोना संक्रमण सम्वन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/०१/१२ मा जारी सार्वजनिक सूचनाहरू