IEC Materials & Factsheets

pdf

Information on Shapu

Published: 2021-09-22

pdf

Suicide Prevention Brochure

Published: 2021-09-12

pdf

What is 1166

Published: 2021-09-12

pdf

Infographic Clinical Management of COVID 19 in Healthcare Setting

Published: 2021-06-13

pdf

Information on Mucormycosis Treatment

Published: 2021-05-31

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2020)

Published: 2020-10-08

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

pdf

Malaria SMS Sticker

Published: 2020-08-10

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)