Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th Week 2021

Published: 2021-07-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th Week 2021

Published: 2021-07-05

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th Week 2021

Published: 2021-06-28

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd Week 2021

Published: 2021-06-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 22nd Week 2021

Published: 2021-06-13

pdf

EWARS Weekly Bulletin 21st Week 2021

Published: 2021-06-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 20th Week 2021

Published: 2021-05-30

pdf

EWARS Weekly Bulletin 19th Week 2021

Published: 2021-05-23

pdf

EWARS Weekly Bulletin 18th Week 2021

Published: 2021-05-16

pdf

EWARS Weekly Bulletin 17th Week 2021

Published: 2021-05-10

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)