Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th Week 2020

Published: 2020-07-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th Week 2020

Published: 2020-07-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th Week 2020

Published: 2020-06-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th Week 2020

Published: 2020-06-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd Week 2020

Published: 2020-06-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 22nd Week 2020

Published: 2020-06-08

pdf

EWARS Weekly Bulletin 21st Week 2020

Published: 2020-06-01

pdf

EWARS Weekly Bulletin 20th Week 2020

Published: 2020-05-25

pdf

EWARS Weekly Bulletin 19th Week 2020

Published: 2020-05-18

pdf

Malaria Update_Mar, 2020

Published: 2020-05-12

News & Update

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्वन्धि तत्कालकाे एकीकृत कार्ययाेजना, २०७८

Jan 1

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन...

काेभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि(पहिलाे संशाेधन), २०७८ (मिति: २०७८/०५/२० सम्माननिय प्रधानमन्त्रि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रिस्तरकाे निर्णय अनुसार)