Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 32nd Week 2020

Published: 2020-08-17

pdf

EWARS Weekly Bulletin 31st Week 2020

Published: 2020-08-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 29th Week 2020

Published: 2020-07-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 28th Week 2020

Published: 2020-07-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 27th Week 2020

Published: 2020-07-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 26th Week 2020

Published: 2020-07-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 25th Week 2020

Published: 2020-06-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 24th Week 2020

Published: 2020-06-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 23rd Week 2020

Published: 2020-06-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 22nd Week 2020

Published: 2020-06-08

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...