Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 17th Week 2021

Published: 2021-05-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 16th Week 2021

Published: 2021-05-03

pdf

EWARS Weekly Bulletin 15th Week 2021

Published: 2021-04-26

pdf

EWARS Weekly Bulletin 14th Week 2021

Published: 2021-04-19

pdf

EWARS Weekly Bulletin 13th Week 2021

Published: 2021-04-12

pdf

EWARS Weekly Bulletin 12th Week 2021

Published: 2021-04-04

pdf

EWARS Weekly Bulletin 11th Week 2021

Published: 2021-03-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 10th Week 2021

Published: 2021-03-21

pdf

EWARS Weekly Bulletin 9th Week 2021

Published: 2021-03-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 8th Week 2021

Published: 2021-03-07

News & Update

Jan 1

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

Jan 1

कोभिड१९ सम्वन्धि विषयमा म प बै सं ४/०७८ मितिः २०७८।०१।१९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित नेपाल स...

कोभिड१९ सम्वन्धि विषयमा म प बै सं ४/०७८ मितिः २०७८।०१।१९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित नेपाल सरकारका निर्णयहरु ।

Jan 1

बढ्दाे कोरोना संक्रमण सम्वन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/०१/१२ मा जारी सार्व...

बढ्दाे कोरोना संक्रमण सम्वन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा मिति २०७८/०१/१२ मा जारी सार्वजनिक सूचनाहरू