eventimg

Apr 26

Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting

Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting

Read More
download
eventimg

Dec 8

National Guideline for Snakebite Management in Nepal 2019

National Guideline for Snakebite Management in Nepal 2019

Read More
download
eventimg

Sep 10

A Guide to EWARS 2019

A Guide to Early Warning And Reporting System (EWARS) 2019

Read More
download
eventimg

Sep 1

National Malaria Treatment Protocol 2019

National Malaria Treatment Protocol 2019

Read More
download
eventimg

Sep 1

National Guidelines of Prevention, Control & Management of Dengue in Nepal 2019

National Guidelines of  Prevention, Control & Management of Dengue in Nepal 2019

Read More
download
eventimg

Aug 30

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Post Distribution HHs Survey for Accessing LLINs Availability and its Use

Read More
download
eventimg

Aug 6

National Malaria Surveillance Guidelines 2019

National Malaria Surveillance Guidelines 2019

Read More
download
eventimg

Apr 30

LLINs Distribution Report-2019

LLINs Distribution Report-2019

Read More
download
eventimg

Apr 9

National Guideline on Kala-azar Elimination Program 2019

National Guideline on Kala-azar Elimination Program 2019

Read More
download
eventimg

Apr 8

National Guidelines for Rabies Prophylaxis and Management in Nepal

National Guidelines for Rabies Prophylaxis and Management in Nepal

Read More
download

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...