eventimg

Oct 24

RRT Interim Guideline

RRT Interim Guideline

Read More
download
eventimg

Aug 23

National Preparedness and Response Plan for Acute Gastroenteritis/ Cholera Outbreaks in Nepal

National Preparedness and Response Plan for Acute Gastroenteritis/ Cholera Outbreaks in Nepal.

Read More
download
eventimg

Aug 15

Lymphatic Filariasis_Annual Report 2017/18

Lymphatic Filariasis_Annual Report 2017/18

Read More
download
eventimg

May 25

Program Implementation Guideline 074-75

Regional & District Level Program Implementation Guideline 074-75

Read More
download
eventimg

Mar 7

Malaria Microstratification Report 2016

Malaria Microstratification Report 2016

Read More
download
eventimg

Jan 19

National Strategic Guideline on Kala-azar Elimination

National Strategic Guideline on Kala-azar Elimination

Read More
download
eventimg

Jan 19

Water Quality Surveillance Guidelines 2070_Nepali

Water Quality Surveillance Guidelines 2070_Nepali

Read More
download
eventimg

Jun 28

LLIN Distribution Guideline 2016

LLIN Distribution Guideline 2016

Read More
download
eventimg

May 15

Draft_National Guideline for Sickle Cell Anaemia and Thalassemia

Draft_National Guideline for Sickle Cell Anaemia and Thalassemia (4th May 2017)

Read More
download
eventimg

Mar 14

Report on Malaria Microstratification 2013

Report on Malaria Microstratification 2013

Read More
download

News & Update

Jan 1

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा असोज १८ गते शुरुभएको झाडापखाला सम्वन्धि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ज...

Jan 1

कपिलवस्तुमा देखिएकाे झाडापखाला प्रकाेप सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ती ।

Jan 1

काेभिड-१९ राेकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारकाे लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार मन्त्रालय तथा निकायहरूकाे विस...