Notice Board

pdf

जनस्वास्थ्य अधिकृत परिचालन सम्वन्धि पदपुर्ति समितिकाे अति जरूरी सूचना ।

Published: 2021-10-19

pdf

Message from MoHP on World Malaria Day

Published: 2021-10-19

pdf

World Malaria Day (25th April 2021)

Published: 2021-10-19

pdf

Notice Regarding Duty on COVID-19 Pandemic Situation

Published: 2021-10-19

pdf

Notice on sample collection for COVID-19

Published: 2021-10-19

pdf

Algorithm to suspect COVID-19

Published: 2021-10-19

pdf

Message on COVID-19

Published: 2021-10-19

pdf

Visit Nepal 2020

Published: 2021-10-19

pdf

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

Published: 2021-10-19

pdf

Notice on Dengue

Published: 2021-10-19