Outbreak & Situation Updates

eventimg

Jan 17

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria (17th January, 2019) Situation updates on NTDs & Malaria (26th October, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (7th October, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (12th September, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (29th August, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (15th August, 2018) Situation updates on NTDs (8th August, 2018) Situation updates on Malaria & NTDs (1st August, 2018)

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria
eventimg

Sep 25

महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Click on below link or download for detail... महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका वार्ड न. १२, नैनहीमा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन

Read More
महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको झाडापखालाको हालको अवस्था र व्यवस्थापन
eventimg

Sep 19

Update on Seasonal Influenza at Saptari

Click on below link for updates; Situation Update on Seasonal Influenza at Saptari (18 September, 2018) Situation Update on Seasonal Influenza at Saptari (17 September, 2018) Seasonal Influenza at Saptari (16 September, 2018)

Read More
Update on Seasonal Influenza at Saptari
eventimg

Jan 23

Kalikot Update_8 Magh 2074

Kalikot Update (8 Magh 2074)

Read More
Kalikot Update_8 Magh 2074
eventimg

Jan 21

Jajarkot and Humla Updates

Jajarkot and Humla Updates

Read More
Jajarkot and Humla Updates
eventimg

Jan 21

Outbreak Updates on Kalikot_Solukhumbu_Jajarkot

Outbreak Updates on Kalikot, Solukhumbu & Jajarkot

Read More
Outbreak Updates on Kalikot_Solukhumbu_Jajarkot
eventimg

Jan 19

Updates on Solukhumbu_5 Magh 2074

Updates on Solukhumbu (5 Magh 2074)

Read More
Updates on Solukhumbu_5 Magh 2074
eventimg

Jan 10

Updates from DHO Jajarkot_25 Poush 2074

Updates from DHO Jajarkot (25 Poush 2074)

Read More
Updates from DHO Jajarkot_25 Poush 2074
eventimg

Jan 8

Updates from DHO Jajarkot_24 Poush 2074

Updates from DHO Jajarkot (24 Poush 2074)

Read More
Updates from DHO Jajarkot_24 Poush 2074
eventimg

Jan 7

Updates of Jajarkot and Humla_23 Poush 2074

Updates of Jajarkot and Humla (23 Poush 2074)

Read More
Updates of Jajarkot and Humla_23 Poush 2074