Manuals & Guidelines

eventimg

May 17

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययाेजना, २०७७

Read More
download
eventimg

Feb 26

Procedure for Rehabilitation of People with Psycho-social Problem

अशक्त, असहाय र वेवारिसे मानसिक रोग वा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६

Read More
download
eventimg

Jan 13

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७५

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका–तेस्रो संस्करण २०७५

Read More
download
eventimg

Jan 11

PEN Training Trainer's Guide 2075

Package of Essential Non Communicable Disease (PEN) Intervention at Primary Health Service Setting-Training Trainer's Guide

Read More
download

News & Update

Jan 1

AgRDT Reporting Form for General Public

Jan 1

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपि...

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपिल

Jan 1

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८

कोभिड-१९ को सेल्फ टेस्ट सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८